Ymgeisia am dy grant prosiect

Rwyt ti yma. Mae hynny’n wych! Llenwa’r ffurflen isod gyda dy Sefydliad Cefnogol erbyn 1pm ar y 30ain Mawrth 2020.

Wedi iti ymgeisio, bydd ein panel ieuenctid yn penderfynu pwy fydd yn derbyn arian a chefnogaeth oddi wrth Tyfu’n Wyllt. Fe fyddan nhw’n chwilio am brosiectau creadigol fydd yn denu pobl ac yn dathlu gwerth planhigion neu ffyngau brodorol y DU.

Byddwn yn talu ein grantiau ym mis Mai i dy Sefydliad Cefnogol, os bydd dy gais yn llwyddiannus. Bydd angen iti orffen dy brosiect erbyn mis Hydref 2020.

Trwy ymgeisio, rwyt ti’n cytuno i Tyfu’n Wyllt gysylltu gyda thi a dy Sefydliad Cefnogol am dy gais ac, os yn llwyddiannus, dy brosiect creadigol. Byddwn hefyd yn defnyddio’r wybodaeth i’n helpu ni a’n cyllidwyr i ddeall pwy yr ydym yn eu cyrraedd.

Angen help? Galwa Chloe mor fuan â phosibl ar 020 8332 3759 neu 07826 873 421 neu trwy e-bost at [email protected] (Llun-Gwener).

Dy gais

Yn dy fideo dau funud, disgrifia dy syniad yn gwbl glir a dweda sut y byddi (1) yn defnyddio’r £500; (2) tynnu sylw at blanhigion neu ffyngau brodorol y DU; a (3) cynnwys pobl eraill.
Mae hyn yn ein helpu i fonitro effaith ac ni fydd yn effeithio ar dy gais

Dy fanylion

Fe ddylet ti, yr ymgeisydd, gwblhau’r adran hon.
Os oes neu os wyt, cofia gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn dy gynrychiolydd uchod, er mwyn i Tyfu’n Wyllt allu cysylltu gyda nhw.

Dy Sefydliad Cefnogol

Dyna ni!

Gwasga’r botwm isod i gyflwyno dy gais.

Diolch am roi amser i gwblhau’r ffurflen. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at wylio dy fideo cais.