Cofrestrwch i dyfu blodau gwyllt gyda ni’r Hydref hwn!

Jo Malone London Grow Wild Kew Gardens logos

Dewch â lliw i’ch bywyd yn 2020! Helpwch y gwenyn a pheillwyr eraill.

Dysgwch sut i dyfu blodau gwyllt gyda’n cyngor hau yn yr Hydref rhad ac am ddim, er mwyn cael blodau’r flwyddyn nesaf. Efallai y gallwch hefyd dderbyn hadau blodau gwyllt am ddim trwy’r post ddechrau mis Hydref…

Byddwch yn un o’r 50,000 o bobl y bydd Tyfu’n Wyllt yn eu helpu i dyfu a mwynhau blodau gwyllt brodorol y DU mewn potiau a llecynnau trefol bychan. ’Does dim angen unrhyw brofiad tyfu!

Mae’r diolch am hyn i Jo Malone London – sydd hefyd yn frwd am flodau gwyllt.

Ymunwch â’r hwyl! Cliciwch yma i gofrestru heddiw

Yn agored i drigolion y DU. Ceir TacA.Close up of bright yellow corn marigolds and purple blue cornflowers in a field

Pwy sy’n caru blodau gwyllt?

Ni!! Gobeithio y byddwch chithau hefyd ar ôl hau hadau blodau gwyllt gyda ni’r Hydref hwn. (Gallwch, fe allwch chi hau hadau yn yr Hydref… fe ddwedwn ni sut!)

Hoffem ddiolch i Jo Malone London am gefnogi Tyfu’n Wyllt, menter ddysgu gymunedol genedlaethol Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew, sy’n dod â phobl ynghyd i werthfawrogi a mwynhau blodau gwyllt. 

Mae Jo Malone London wedi ei ysbrydoli gan bersawr y blodau gwyllt hyfryd sy’n gwrlid dros gefn gwlad hudol Prydain ers blynyddoedd. Mae bodolaeth blodau gwyllt yn ein hatgoffa y gall bywyd fod yn annisgwyl o hardd, ond mae eu harddwch dan fygythiad gan fod blodau gwyllt yn diflannu.

Bydd partneru gyda Jo Malone London yn galluogi Tyfu’n Wyllt i rannu eu gwybodaeth am dyfu a mwynhau blodau gwyllt ledled y DU, gan wella llecynnau trefol neu ddiffaith a hybu iechyd a lles.

Ymunwch heddiw! Cliciwch yma i gofrestru am ddim

Long and wide strip of bright and colourful wildflowers along the side of a paved path