Cyfle i gwrdd â’r tîm

Beth yw dy stori Tyfu’n Wyllt di?  Ymuna â’r sgwrs, lledaena’r neges a gwna wahaniaeth i ble rwyt ti’n byw.

Mae’r gwahoddiad yn agored i bawb, a chei hyd inni ar FacebookTwitterInstagram YouTube, neu ebostia ni ar [email protected].

Neu, cofrestra i dderbyn e-gylchlythyr Tyfu’n Wyllt! Byddi’n derbyn cynigion misol, cynghorion tyfu planhigion / ffwng brodorol a straeon cymunedol yn syth i dy flwch e-bost!

Oes gen ti syniad am brosiect neu wyt ti am wirfoddoli? Cysyllta gyda dy reolwr ymgysylltu lleol yng Nghymru 

Gyda llawer o ddiolch

Image of Philip Turvil

Philip Turvil - Cyfarwyddwr Rhaglen

[email protected]

+44 (0) 20 8332 3849

 

Image of Kerry Watts

Kerry Watts - Rheolwr Gweinyddol

[email protected]

+44 (0) 20 8332 3846

Image of Tim Owen

Tim Owen - Prif Reolwr Ymgysylltu

[email protected]

+44 (0) 20 8332 3759

 

Image of Richard Pollard

Richard Pollard - Rheolwr Ymgysylltu De Lloegr 

[email protected]

+44 (0) 7917265417

Image of Ben Fisher

Ben Fisher - Rheolwr Ymgysylltu De Lloegr 

[email protected]

+44 (0) 7825 111 415

Image of Maria Golightly

Maria Golightly - Rheolwr Ymgysylltu Cymru 

[email protected]

+44 (0) 7917 266445

Image of Stephanie Baine

Stéphanie Baine - Rheolwr Ymgysylltu Gogledd Iwerddon/Alban

[email protected]

+44 (0) 7920 477 553


Image of Hannah Kowszun

Hannah Kowszun - Rheolwr Cyfathrebiadau

[email protected]

+44 (0) 20 8332 5932

Image of Rebecca Head

Rebecca Head - Swyddog Gweithredol Ymgyrchoedd Digidol a Digwyddiadau

[email protected]

+44 (0) 20 8332 3840

 

Robyn Strachan - Golygydd Cynnwys a Delweddau

[email protected]

+44 (0) 20 8332 3842

Image of Ted Chapman

Ted Chapman - Ymgynghorydd gwyddonol 

[email protected]