Ein cennad a’n heffaith

Tyfu’n Wyllt yw menter gwaith maes genedlaethol Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew (Kew). Mae’r rhaglen yn lledaenu neges Kew y tu hwnt i furiau ein dwy ardd fotaneg, gan gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a gwahanol. Cawn ein cefnogi gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a thrwy gyfraniadau preifat a chyhoeddus.

Trwy ymgyrch Tyfu’n Wyllt, mae Kew yn ysbrydoli miliynau o bobl i dyfu fel grŵp, bod yn egnïol, dysgu am ac ymgysylltu â natur, a rhoi yn ôl trwy wirfoddoli. Gall hyn i gyd wella iechyd a lles, yn ogystal â mannau trefol a diffaith ledled y DU.

Mae Tyfu’n Wyllt yn chwarae rhan annatod ym mlaenoriaethau strategol Kew gan helpu i greu a throsglwyddo rhaglen gwaith maes ragorol, fydd yn helpu Kew i gyflawni eu gweledigaeth o fyd ble mae planhigion a ffyngau’n cael eu deall, eu gwerthfawrogi a’u gwarchod – gan fod ein bywydau’n dibynnu arnynt.

Ein cennad

Cennad Tyfu’n Wyllt yw dwyn pobl ynghyd i werthfawrogi a mwynhau blodau gwyllt a ffyngau.

Ein heffaith a’n cyrhaeddiad

Rydym yn dwyn pobl ynghyd trwy eu hannog i ymgysylltu trwy natur. Byddwn yn eu hysbrydoli i ddysgu pam fod planhigion a ffyngau brodorol yn bwysig a byddwn yn eu galluogi i rannu eu profiadau gyda’r bobl o’u hamgylch.

Mae Tyfu’n Wyllt yn darparu cymunedau gyda’r adnoddau a’r sgiliau i drawsnewid gofodau a newid bywydau, gan ledaenu ein neges ymhell ac agos pam fod planhigion a ffyngau brodorol mor bwysig i ddyfodol dynoliaeth.

CYMRU

Hadau Blodau Gwyllt

 • 40 mil o Unigolion a theuluoedd
 • 4 mil o Grwpiau gwirfoddol
 • 81 mil o Gyfranogwyr grŵp

Tyfu ffwng

 • 590 o Grwpiau gwirfoddol
 • 3.6 mil o Gyfranogwyr grŵp

Prosiectau a arianwyd

 • 24 Prosiect dan arweiniad ieuenctid
 • 57 Prosiect dan arweiniad y gymuned
 • 38 mil o Gyfranogwyr cymunedol
YR ALBAN

Hadau Blodau Gwyllt

 • 64 mil o Unigolion a theuluoedd
 • 6 mil o Grwpiau gwirfoddol
 • 146 mil o Gyfranogwyr grŵp

Tyfu ffwng

 • 660 o Grwpiau gwirfoddol
 • 1.8 mil o Gyfranogwyr grŵp

Prosiectau a arianwyd

 • 42 Prosiect dan arweiniad ieuenctid
 • 59 Prosiect dan arweiniad y gymuned
 • 11 mil o Gyfranogwyr cymunedol
GOGLEDD IWERDDON

Hadau Blodau Gwyllt

 • 18 mil o Unigolion a theuluoedd
 • 2 fil o Grwpiau gwirfoddol
 • 47 mil o Gyfranogwyr grŵp

Tyfu ffwng

 • 270 o Grwpiau gwirfoddol
 • 1.6 mil o Gyfranogwyr grŵp

Prosiectau a arianwyd

 • 11 Prosiect dan arweiniad ieuenctid
 • 38 Prosiect dan arweiniad y gymuned
 • 27 mil o Gyfranogwyr cymunedol
LLOEGR

Hadau Blodau Gwyllt

 • 638 mil o Unigolion a theuluoedd
 • 46 mil o Grwpiau gwirfoddol
 • 1.2 miliwn o Gyfranogwyr grŵp

Tyfu ffwng

 • 6 mil o Grwpiau gwirfoddol
 • 42 mil o Gyfranogwyr grŵp

Prosiectau a arianwyd

 • 81 Prosiect dan arweiniad ieuenctid
 • 140 Prosiect dan arweiniad y gymuned
 • 38 mil o Gyfranogwyr cymunedol

Ar draws y DU

Map of UK with detail of activities by Grow Wild in England Wales Northern Ireland and Scotland