Ein gwaith

Mae Tyfu’n Wyllt yn canolbwyntio ar bedwar prif faes

Cofrestrwch i dderbyn Cylchlythyr Tyfu’n Wyllt neu dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol er mwyn bod y cyntaf i glywed am unrhyw gyfleoedd Tyfu’n Wyllt sy’n cael eu cyhoeddi.

Safleoedd blaenllaw

Bydd Tyfu’n Wyllt yn creu pedwar safle blaenllaw â phroffil uchel, un ym mhob gwlad yn y DU. Bydd y cyhoedd yn pleidleisio drostynt a byddant yn cael eu cyflwyno rhwng 2014 a 2017. Bydd pob un yn derbyn £120,000 i greu safle a fydd yn ysbrydoli’r bobl sy’n cymryd rhan ym mhrosiectau Tyfu’n Wyllt ac yn gadael ôl parhaol.

Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â safleoedd blaenllaw yn Cael cyllid ac mae’r newyddion diweddaraf ar ein blog Tyfu’n Wyllt.

Prosiectau cymunedol

Mae Tyfu'n Wyllt yn rhoi symiau o rhwng £1,000 a £4,000 i grwpiau cymunedol sy'n dymuno dod â phobl at ei gilydd i weddnewid llecyn cymunedol drwy hau a thyfu planhigion brodorol y DU. Gyda phwyslais ar uno pobl a lleoedd, bydd 300 o’r prosiectau hyn yn lansio ledled y DU fel rhan o raglen Tyfu’n Wyllt. Mae mwy o wybodaeth am brosiectau cymunedol Tyfu'n Wyllt a phwy sy'n gymwys i wneud cais am arian yn Cael cyllid.

Mae’r holl newyddion cyffrous diweddaraf am ein prosiectau cymunedol presennol ym mlog Tyfu’n Wyllt a chwiliwch am eich prosiect agosaf ar ein map prosiectau.

Pecynnau hadau Tyfu'n Wyllt

Rydym am gynnwys cymaint o bobl â phosibl yn Tyfu’n Wyllt ac mae miloedd o becynnau hadau ar gael i grwpiau cymunedol ac ieuenctid. Yn 2014 rydym wedi rhoi mwy na 25,000 o becynnau i arweinwyr grwpiau, ac rydym ni'n bwriadu rhanu mwy fyth ohonyn nhw yn ystod gwanwyn 2015. Mae’r pecynnau’n cynnwys: canllaw dechrau plannu, pum amlen o hadau blodau gwyllt brodorol i’r DU sydd wedi’u dewis yn arbennig, marcwyr safleoedd, cartref gwenyn i’w adeiladu eich hunain, tocynnau aur ar gyfer cystadleuaeth a thalebau mynediad dau am bris un i Erddi Botaneg Brenhinol Kew.

Ewch i Gwneud pethau hwyliog i gael awgrymiadau ynglŷn â defnyddio eich pecyn hadau Tyfu’n Wyllt.

Amlenni hadau Tyfu’n Wyllt

Ym mhob blwyddyn ym mywyd y rhaglen, bydd Tyfu’n Wyllt yn darparu 200,000 o amlenni hadau i’r cyhoedd trwy bartneriaid hyrwyddo. Mae Canolfan Hadau Brodorol y DU yng Ngerddi Botaneg Brenhinol Kew wedi dewis yr hadau’n arbennig, a bydd pob amlen yn ddigon ar gyfer tua dwy fetr sgwâr o dir.

Ewch i Gwneud pethau hwyliog i gael awgrymiadau ynglŷn â defnyddio eich amlen hadau Tyfu’n Wyllt.