Ewch ar Chwilfa Ffyngau

Beth wnewch chi ei ddarganfod?

Mae Tyfu’n Wyllt wedi bod yn gweithio gyda Mycolegwyr Kew (arbenigwyr ffwng) i greu canllaw gwych i’ch helpu i fynd ar Chwilfa Ffyngau’r Hydref hwn, ac wedi hynny!

Rydych chi’n fwy tebygol o weld strwythurau amlwg ffyngau, fel madarch, pan fo’r ddaear yn llaith felly mae’r Hydref yn dymor gwych i fynd ar Chwilfa Ffyngau. Sylwch ar yr hyn sydd o’ch amgylch a gallech weld cennau a ffwng bachog yn unrhyw dymor.

Lawrlwytho canllaw Chwilfa Ffyngau

Tynnwch lun a rhannu eich darganfyddiadau Chwilfa Ffyngau gyda’ch ffrindiau ac @GrowWildUK ar-lein gan ddefnyddio #FungiQuest

Father and son look at bracket fungus on a tree at Bluedot festival