Ewch ar chwilfa natur

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw hi i bobl gysylltu â natur. Gall cymryd ennyd bob dydd i sylwi ar a gwerthafwrogi’r natur o’n hamgylch wella ein tymer a lleihau straen*.

Felly hoffem eich annog i fynd ar #NatureQuest.

Cymrwch ennyd bob dydd i sylwi ar natur o’ch amgylch.

Beth welwch chi pan… gymerwch chi eiliad i edrych i fyny, i fyny o’ch traed, neu i fyny o’ch ffôn?

  • Amlinelliad coeden yn erbyn yr awyr
  • Planhigyn yn glynu wrth y brics yn uchel ar ochr adeilad
  • Mwsogl yn tyfu mewn landar ar adeilad

Beth welwch chi pan… gymerwch chi eiliad i edrych i lawr, plygu i lawr, gorwedd i lawr?

  • Gwreiddiau coeden yn gwthio trwy’r tarmac
  • Planhigyn bychan bach yn tyfu mewn hollt yn y palmant
  • Ffyngau’n dringo ar hyd troed wal

Beth welwch chi pan… fyddwch chi’n aros am eich bws, neu’n aros i’ch paned fwydo?

  • Planhigion dieithr mewn gwely blodau
  • Gwenynen yn ymweld â blodyn 
  • Coeden afalau’n llawn ffrwythau wrth ymyl rheilffordd
Gwenwch a pharhau â’ch diwrnod!

Talwch sylw i natur trwy’r tymhorau a rhannu’r hyn welwch chi gyda ni @GrowWildUK gan ddefnyddio #NatureQuest.

*Mae amrywiaeth eang o ymchwil ar gael am hyn. Er enghraifft, The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing), a gyhoeddwyd yn Environmental Health and Preventive Medicine.