Cofrestrwch i dyfu blodau gwyllt gyda ni’r Hydref hwn!

Dewch â lliw i’ch bywyd yn 2020! Helpwch y gwenyn a pheillwyr eraill.

Cofrestrwch isod i ddysgu sut i dyfu blodau gwyllt gyda’n cyngor hau yn yr Hydref rhad ac am ddim, er mwyn cael blodau’r flwyddyn nesaf. Efallai y gallwch hefyd dderbyn hadau blodau gwyllt am ddim trwy’r post ddechrau mis Hydref. 

Tyfu’n Wyllt yw menter ddysgu gymunedol genedlaethol Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew. Rydym yn cael ein cefnogi gan Jo Malone London i ddod â phobl ynghyd i werthfawrogi a mwynhau blodau gwyllt. Dysgwch fwy...

Yn agored i drigolion y DU.  

Amdanoch chi

Rydym angen y wybodaeth ganlynol gan y bydd yn ein helpu i wybod pwy rydym yn eu cyrraedd. Ni rennir y wybodaeth hon gyda thrydedd pleidiau.

Rhaid ichi fod dros 16 i gymryd rhan yn yr ymgyrch hon.

Mwy amdanoch chi

Ble mae 1 = dim o gwbl a 7 = llawer
Bydd hyn yn ein helpu i addasu ein canllawiau. (Dim mwy na 50 gair)
(Peidiwch â theimlo bod angen ichi oramcangyfrif!)

Manylion eich cyfeiriad

Jest rhag ofn y bydd eich cais yn llwyddiannus ac y gallwn anfon pecyn o hadau atoch… Trwy gyflwyno’r cais hwn, rydych yn cadarnhau bod gennych ganiatâd i fynd i’r llecyn yr ydych wedi ei ddewis a hau hadau yno.
Mae hyn er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn anfon yr hadau cywir i’r ardal gywir o’r DU. Mae ein hadau’n frodorol i’r wlad y maent yn tarddu ohoni a rhaid eu tyfu yn y wlad honno.
Mae angen i hwn fod yn gyfeiriad ble gallwch dderbyn pecyn hadau ym mis Hydref 2019.

Bron yna! Dim ond cwpwl o faterion ffurfiol ar ôl…

Trwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cytuno inni ddefnyddio eich manylion i ddarparu gwybodaeth ichi am hau hadau blodau gwyllt yn Hydref 2019, gan orffen ddiwedd Haf 2020. Os cewch eich dethol i dderbyn pecyn o hadau am ddim, caiff eich manylion eu pasio i drydedd plaid i’w hanfon atoch.

Whiw, rydych wedi gorffen! Diolch am roi o’ch amser i wneud hyn. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i’ch helpu i hau blodau gwyllt.