Paratowch i hau hadau yn y Gwanwyn!

Am ymgeisio am becyn hadau, dysgu am hau yn y Gwanwyn a sut i drawsnewid gofod cymunedol gyda blodau gwyllt brodorol y DU? Rydych chi yn y man cywir! Llenwch ein ffurflen isod ac ym mis Mawrth 2019 fe wnawn eich arwain ar daith hau ac, os ydych yn lwcus, fe anfonwn becyn hadau atoch.

Bydd ond yn cymryd cwpwl o funudau a, gyda rhywfaint o lwc, bydd eich cartref, ysgol, gweithle neu grŵp cymunedol yn fwy lliwgar a llawn bywyd gwyllt o’r Gwanwyn nesaf ymlaen i’r Haf. Dysgwch fwy.

Pwy ydych chi

Fe wnawn anelu i ddarparu cyngor ac adnoddau ychwanegol ichi, sy’n cyfateb â’ch lefel profiad.

Rydym angen y wybodaeth ganlynol gan y bydd yn ein helpu ni a Chronfa’r Loteri Fawr i wybod pwy rydym yn eu cyrraedd. Ni rennir y wybodaeth yma gydag unrhyw un arall.

Y bobl hyfryd y byddwch yn tyfu gyda nhw

Bydd hyn ein helpu i ddynodi pwy rydym yn eu cyrraedd, fel rhan o’n heffaith elusennol a’n hadroddiadau i’r Gronfa Loteri Fawr.

(A pheidiwch â goramcangyfrif!)
(Nodwch y dewis sy’n disgrifio’ch grŵp orau, hyd yn oed os yw’n gymysgedd o oedrannau)
Fe wnawn anelu i ddarparu cyngor ac adnoddau ychwanegol ichi, sy’n cyfateb â’u lefel profiad.

Ble byddwch yn hau blodau gwyllt

Trwy gyflwyno’r cais yma, rydych yn cadarnhau eich bod wedi derbyn caniatâd i fynd ar y safle yma a’i drawsnewid. Felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi derbyn caniatâd!

Rydym angen gwybod hyn er mwyn sicrhau ein bod yn anfon yr hadau cywir i’r rhan gywir o’r DU. Mae ein hadau’n frodorol i’w gwlad tarddiad a bydd rhaid iddynt gael eu tyfu yn y wlad honno.
(Os yw eich gofod yn perthyn i fwy nag un categori, dewiswch yr un ble rydych yn bwriadu hau’r rhan fwyaf o’ch hadau).
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yma i weithio allan faint o hadau blodau gwyllt i’w hanfon atoch.

Manylion eich cyfeiriad

Rhag ofn y gallwn anfon pecyn hadau atoch!
Mae angen i’r cyfeiriad hwn fod yn gyfeiriad ble y gallwch dderbyn pecyn ym mis Mawrth 2019. Ymddiheurwn nad yw’r penawdau cyfeiriad isod ar gael yn Gymraeg!

Dywedwch fwy wrthym am eich cynlluniau cyffrous!

Ein nod yw cysylltu pobl gyda natur a gyda’i gilydd trwy dyfu blodau gwyllt brodorol y DU, yn enwedig mewn mannau trefol, cymunedol. Dyma eich cyfle i ddweud ychydig rhagor am eich cynlluniau cyffrous!

Bron yna! Dim ond ychydig o fanylion eto …

Trwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cytuno inni ddefnyddio eich manylion i ddarparu gwybodaeth ichi am hau hadau blodau gwyllt yng Ngwanwyn 2019, gan orffen yn Hydref 2019. Os cewch eich dewis i dderbyn pecyn hadau am ddim, byddwn yn rhoi eich manylion i gwmni arall i’w dosbarthu; ni ddefnyddir eich manylion at unrhyw ddiben arall.

Hwre, dyna ni! Diolch am roi o’ch amser i gwblhau hon. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i’ch helpu i hau blodau gwyllt.