Gofalu am dy eginblanhigion

Unwaith iti hau’r hadau, bydd yr hud yn dechrau. Cadw lygad ar dy lecyn i wylio dy hadau’n troi’n flodau gwyllt hardd.

seedlings in a container

Cofia ddweud wrthyn ni sut y mae pethau’n mynd. Rydym am weld dy luniau a darllen dy newyddion diweddaraf. A yw’r tywydd wedi helpu neu arafu dy egin blanhigion? A oes rhywbeth wedi dod i’r golwg eto? Wyt ti wedi sylwi ar unrhyw chwyn? 

Gofalu am eich llecyn

Yn dibynnu ar y tywydd a’r tymor, dylai blagur bach gwyrdd ddechrau ymddangos ymhen wythnos neu ddwy – dilynwch ein canllawiau syml i roi hwb i’ch llecyn:

  • Mae hadau’n gorwedd ar wyneb y pridd, neu’n agos iawn ato, felly gallant sychu’n ormodol ar dywydd cynnes, sych neu wyntog. Cadwch y ddaear yn llaith, yn enwedig ar ôl hau ac wrth i’r eginblanhigion sefydlu’u hunain.
  • Amddiffynnwch eich hadau trwy wneud eich bwgan brain eich hun neu ddefnyddio hen gryno ddisgiau i wneud dychrynwr adar.
  • Cadwch olwg am falwod a gwlithod yn eich llecyn Tyfu’n Wyllt. Maen nhw’n llai tebygol o fod yn broblem ar dir moel, agored sy’n ddigon pell oddi wrth y mannau tamp, tywyll lle maen nhw’n cuddio.
  • Cadwch olwg am chwyn – os ydyn nhw’n ymddangos, dilynwch y goes i’r gwreiddyn a’u codi’n ofalus.
  • Byddwch yn amyneddgar: os mai dyma’ch blwyddyn gyntaf yn hau hadau Tyfu’n Wyllt, cofiwch na fydd y planhigion lluosflwydd yn y pecyn yn blodeuo tan yr ail flwyddyn.
  • Gwahoddwch eich ffrindiau draw i fwynhau’r llecyn a rhannwch luniau ar-lein gyda chyd-Dyfwyr Gwyllt.

Dyma beth y dylet ei ddisgwyl dros yr wythnosau nesaf: 

Nurture your seedlings illustration by Celyn Brazier

Wythnos 1

Hau yr hadau, labelu’r safle ac aros.

Wythnosau 2 – 4

Gweld egin cyntaf bywyd yn dod i’r golwg. Cofia ddyfrio’r pridd os yw’n edrych yn sych.

Wythnosau 4 – 12

Gwylio’r eginblanhigion yn troi’n blanhigion aeddfed.

Wythnosau 12 – 14

Blagur blodau’n ffurfio.

Wythnosau 14 – 16

Y blodau cyntaf yn ymddangos.

Little girl taking a photo

Wythnos 16 ymlaen

A yw pob planhigyn yn y gymysgedd hadau wedi dod i’r golwg? A oes unrhyw flodau dieithr i’w gweld? Edrych ar y canllaw curo’r chwyn i dy helpu i’w adnabod. 

Wythnosau 16-20

Mwynha dy gampwaith ar ei gorau.

Wythnos 20 ymlaen

Bydd y blodau’n gwywo ac yn creu hadau gaiff eu gwasgaru gan y gwynt a thyfu’n blanhigion ar gyfer y flwyddyn nesaf – dyma ddechrau cylchdro bywyd hudol, diderfyn.