Pecynnau

Mae ein pecynnau wedi dwyn dros filiwn o bobl ynghyd trwy hau a thyfu blodau gwyllt brodorol.​

Bob blwyddyn byddwn yn gweithio gyda dros 200 o fudiadau partner ar draws y DU er mwyn gwahodd eu rhwydweithiau o grwpiau bychain i ymgeisio am becynnau am ddim.

Mae’r partneriaid hyn yn llawn amrywiaeth, sy’n ein galluogi i ymgysylltu ag ystod eang iawn o bobl.

Darllenwch fwy am ein pecynnau o 2014-16 (mae’r ddolen yn agor ffeil PDF).
 

Cofrestru ar gyfer pecynnau 2017 

Yn 2017 bydd Tyfu’n Wyllt yn gweithio gyda grwpiau dethol arbennig i drawsnewid gofodau cymunedol yn llecynnau blodau gwyllt lliwgar ac ysbrydoledig.

Bydd grwpiau sy’n derbyn pecyn 2017 yn cael rhodd ryfeddol. Rydym yn rhoi tro ar bethau newydd, yn cynnwys pecyn ffwng newydd a ffyrdd i gasglu a rhannu hadau.

Mae gennym hefyd bum cymysgedd cyffrous newydd o hadau i grwpiau eu harchwilio, a chyfle i bob aelod o’r grŵp chwarae ei ran a dweud eu barn wrthym.

Ond dydyn ni ddim am ddweud gormod, rhag difetha’r syrpréis!  

Ydych chi wedi derbyn gwahoddiad i ymgeisio am becynnau Tyfu’n Wyllt? Cliciwch yma (byddwch angen eich allwedd cyrchu i gofrestru)

Dim gwahoddiad? Gallwch dal fod yn Dyfwr Gwyllt gan fod llawer o ffyrdd i ymuno yn yr hwyl  ar-lein ac yn eich ardal chi, ac mae llawer mwy o bethau cyffrous ar y gweill eleni, felly galwch yn ôl yn fuan.

Unrhyw gwestiynau? Ymwelwch â thelerau ac amodau y pecyn a darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

Dysgwch fwy

Edrychwch ar fideo agor bocs pecyn hadau 2015...Lles a’r pecyn hadau

Lawrlwytho’r crynodeb llawn (agor ffeil PDF)

Dilynwch ni ar Twitter ac ar Facebook

 

Diweddarwyd ddiwethaf 16 Ionawr 2017