Prosiectau ieuenctid a ariennir

Mae Tyfu’n Wyllt yn dyfarnu ariannu i bobl 14-25 mlwydd oed ar gyfer prosiectau creadigol sy’n cyfleu pwysigrwydd blodau gwyllt, planhigion a / neu ffyngau brodorol y DU i bobl eraill. Caiff prosiectau llwyddiannus eu dethol gan banel o bobl ifanc, o bob cwr o’r DU, sydd wedi gweithio eisoes gyda Tyfu’n Wyllt.

Mae gen i ddiddordeb ymgeisio

Gwych! Cer draw i’n tudalen am ariannu prosiectau ieuenctid

Yn y cyfamser, edrych ar rai o’n cyn-brosiectau…

Mae ystod eang o brosiectau wedi eu cynhyrchu o gerfluniau, ffilm, brodwaith, paentiadau a barddoniaeth… i berfformiadau awyr ar sidan a hyd yn oed band dur!

Ac mae mwy… mae mannau fel y ganolfan ieuenctid hon yn Knowsley wedi eu trawsnewid gydag egni, creadigedd ac arweinyddiaeth y bobl ifanc yr ydym wedi eu hariannu.

Read more about how young people have been growing wild on our blog.