Sut i hau hadau blodau gwyllt

Byddwch angen:

  • Fforch neu raw arddio
  • Cribin neu fforch arddio
  • Can neu jwg dŵr
  • Cymysgedd hadau blodau gwyllt
  • Rhywbeth i labelu eich safle, rhag ofn ichi anghofio ble mae’r hadau wedi’u hau!

Dilynwch y camau isod:

Dewiswch ddiwrnod braf yn y Gwanwyn neu’r Hydref pan nad yw’r pridd yn rhy wlyb nac yn rhy sych.

Trowch y pridd gyda fforch neu raw a thorri neu symud unrhyw lympiau mawr. Cliriwch unrhyw gerrig mawr a chwyn, fel nad oes gan y blodau gwyllt gystadleuaeth.

Cribiniwch y pridd nes ei fod yn fân a brau - gallai pridd lympiog gladdu’r hadau; os yw’r pridd yn rhy galed, fydd y gwreiddiau ddim yn gallu gwthio i mewn i’r ddaear.

Yn ddelfrydol, gadewch lonydd i’ch pridd parod am tua phythefnos fel y gallwch glirio unrhyw chwyn neu laswellt wnaiff ymddangos cyn ichi hau eich hadau.

children sowing

Gwasgarwch eich hadau blodau gwyllt dros y pridd â llaw - ychydig ar y tro, gan sicrhau eich bod yn eu hau’n wastad.

Cyngor defnyddiol: er mwyn gwneud y gwaith hau’n haws, cymysgwch yr hadau gydag ychydig o dywod chwarae sych er mwyn ichi weld ble rydych wedi eu hau.

Cribiniwch y pridd eto – yn ysgafn – i ddim ond gorchuddio’r hadau gyda haen denau iawn (1mm) o bridd brau, mân. Mae’r hadau angen golau’r haul, felly cymrwch ofal rhag eu claddu neu wnân nhw ddim tyfu.

Yn ysgafn iawn, dyfriwch y llecyn cyfan gan ddefnyddio can dŵr, gan ofalu nad ydych yn golchi’r hadau i ffwrdd.

Labelwch yr ardal gyda’ch labeli planhigion (gallech greu eich rhai eich hun!) a pheidiwch anghofio cynnwys y dyddiad hau.

Wedi hau eich hadau ...

... gwnewch yn siŵr bod y pridd ar y ddaear neu yn eich pot yn aros yn llaith a chofiwch ei ddyfrio os yw’n sych. Dyma’r adeg wanaf ar gyfer hadau, gallai eginblanhigion farw os bydd y pridd yn sychu’n gyfan gwbl.

Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i bobl beth sy’n tyfu rhag ofn iddyn nhw gamgymryd egin newydd am chwyn! Edrychwch ar ein bwrdd Pinterest o syniadau ar gyfer labeli planhigion naturiol am ysbrydoliaeth.

Dylai eich hadau egino o fewn cwpwl o wythnosau ichi eu hau, yn dibynnu ar y tywydd, byddwch yn amyneddgar a dal i gadw llygad am egin bychan gwyrdd bywyd.

Seedlings showing in a plastic container

Wedyn, fe gewch hyd i bopeth y byddwch angen ei wybod yn How to identify your seedlings.