Telerau ac amodau 2020

Mae Labordai Ffwng Tyfu’n Wyllt:
 • Ond ar gael i gyfranogwyr wedi eu lleoli yn y DU. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau o’r tu allan i’r DU.
 • Wedi eu dylunio fel gweithgaredd gaiff ei harwain gan unigol mewn sefydliad, fydd yn rhannu eu profiad tyfu gyda phobl eraill o fewn y sefydliad neu eu cynulleidfa.
 • Yn dibynnu ar argaeledd. Mae’r niferoedd ar gyfer pob gwlad yn gyfyngedig ac yn cael eu rhannu’n ôl poblogaeth pob gwlad a’r galw disgwyliedig.
 • Ar gael am ddim i ymgeiswyr llwyddiannus. Bydd llwyddiant yn cael ei bennu ar sail y canlynol:
  • Cynnig yr ymgeisydd ar gyfer rhannu eu profiad tyfu gyda phobl eraill.
  • I ba raddau y bydd ymgeiswyr yn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd buddiolwyr targed Tyfu’n Wyllt: plant 5-11 oed, pobl ifanc 12-25 oed, oedolion sydd wedi colli cysylltiad gyda natur, ac oedolion difreintiedig sy’n byw mewn neu’n agos i ardal sydd yn y 30% uchaf y Mynegai Amddifadedd Lluosog (IMD) cenedlaethol.
  • Dyddiad ymgeisio, h.y. y cyntaf i’r felin!
 • Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus cyn diwedd Hydref 2020. Hysbysir ymgeiswyr aflwyddiannus yr un pryd.
 • Maent yn fwy nag ambell flwch llythyrau, felly bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus gofio hyn pan fyddwn yn anfon y labordai allan.
 • Yn destun newidiadau, ble gallai eitemau fod yn wahanol i’r hyn a hysbysebwyd ar ddeunyddiau hyrwyddo ac ar-lein.
 • Ddim i’w gwerthu, eu defnyddio fel gwobrau cystadlaethau, neu eu cyfnewid mewn unrhyw fodd am nwyddau neu wasanaethau.
 • Ddim i’w hyrwyddo neu eu hysbysebu ar wefannau pethau am ddim.
Bydd angen i gyfranogwyr y Labordai Ffwng:
 • Fod yn 16 oed neu hŷn.
 • Sicrhau bod y wybodaeth a’r cyfeiriad danfon a nodir ar ffurflen gais Tyfu’n Wyllt yn gywir. Nid yw Tyfu’n Wyllt yn gyfrifol am unrhyw ddosbarthiadau gwallus neu aflwyddiannus.
 • Cwblhewch y ffurflenni caniatâd ffotograffiaeth angenrheidiol fel y cynghorir ym mholisi ffotograffiaeth Tyfu’n Wyllt o unrhyw bobl eraill sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau Tyfu’n Wyllt.
Mae Tyfu’n Wyllt:
 • Yn cadw’r hawl i dynnu’r hyrwyddiad hwn yn ôl neu ei newid ar unrhyw bryd. Gosodir hysbysiad ar wefan Tyfu’n Wyllt.
 • Yn methu gwarantu y bydd ymgeiswyr am Labordy Ffwng sy’n ymgeisio gan ddefnyddio ffurflen gais Tyfu’n Wyllt yn derbyn Labordy Ffwng.
 • Yn methu gwarantu y bydd y ffwng yn llwyddo i dyfu’n fadarch.
 • Yn cadw’r hawl i gysylltu gyda chyfranogwyr y Labordy Ffwng i gymryd rhan mewn gweithgareddau hyrwyddol ac arolygon gwerthuso.