Tyfwch ffwng gyda ni

Amcangyfrifir bod 90% o blanhigion yn dibynnu ar ffyngau i fyw a bod 93% o rywogaethau ffyngaidd y byd heb eu darganfod eto. Mae gan ffyngau’r potensial i ddatgloi ffynonellau bwyd a deunyddiau cynaliadwy, yn ogystal ag atebion eraill i broblemau sy’n wynebu dynoliaeth.

Ac eto mae nifer y mycolegwyr (arbenigwyr ar ffyngau) yn y DU wedi cwympo 20% ac mae llawer o fycolegwyr yn nesu at oed ymddeol.

’Dyw’r mwyafrif o bobl ddim yn gwybod am bwysigrwydd ffyngau...

...a dyma pam ein bod ni, yr hydref hwn, yn rhoi labordy ffwng i bobl ym mhob cwr o’r DU - blwch sy’n cynnwys popeth y maent ei angen i dyfu ffwng iach: yn y gwaith, yr ysgol, adref neu yn unrhyw le arall. A’r gobaith yw y byddant yn tyfu madarch blasus i’w bwyta hefyd!

Dim ond nifer cyfyngedig o labordai ffwng rhad ac am ddim sydd ar gael, a dyna pam na fydd pob cais yn llwyddiannus. Ewch yma am fwy o Delerau ac Amodau.

Diweddariad 14/9/20: Mae ceisiadau am ein pecyn ffwng bellach ar gau oherwydd yr ymateb ysgubol!

Diolch yn fawr i bawb ymgeisioddd. Os na lwyddoch chi ymgeisio eleni, gallwch ddal i ddefnyddio ein hadnoddau a dysgu am ffyngau ar y wefan. Neu, os hoffech chi geisio tyfu ffyngau neu fadarch o becyn, ewch draw i’n tudalen Sut i dyfu eich ffyngau eich hun.

Dyfwyr y labordy ffwng!

Os ydych chi’n un o’n cyfranogwyr sy’n derbyn yr her o dyfu ffwng, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn sydd angen ichi ei wneud.

Gwyliwch ein cyfarwyddiadau cam-wrth-gam