Tyfwch ffyngau gyda ni

Allwch chi gael tîm at ei gilydd i dyfu a meithrin ffwng? Allwch chi greu’r amodau cywir i’ch ffwng dyfu cnwd o fadarch wystrysen bwytadwy?

Wel, ben-madarch, rydych yn y lle cywir …

Rydym yn rhoi cyfle i bobl ledled y DU i gael tîm o bobl at ei gilydd i ymgeisio am eu labordy ffwng eu hunain – bocs sy’n cynnwys popeth y byddwch ei angen i dyfu ffwng iach: yn y gwaith, yr ysgol, adref neu yn unrhyw le. A gobeithio y byddwch yn tyfu rhywfaint o fadarch blasus i’w bwyta hefyd.

Ond arhoswch eiliad! Mae mwy… teimlo’n hyderus? Yna gallwch ddewis herio timau eraill i dyfu’r madarch gorau a mwyaf a chael eich cyhoeddi’n bencampwyr y ffwng. Gallwch ymgeisio fel a ganlyn:

  • Tîm unigol – un tîm o bum person
  • Tîm yn erbyn tîm – dau dîm o bum person yn brwydro am glod
  • Brwydr y timau - pedwar tîm o bum person i gyd yn brwydro am fri ffwngaidd 

(Dyma gip sydyn ar y labordy ffwng... er nad dyma’r cynllun terfynol)

Ymgeisiwch yma!

Dim ond nifer cyfyngedig o labordai ffwng rhad ac am ddim sydd ar gael, felly peidiwch oedi. Ymgeisiwch nawr am un, dau neu bedwar labordy ffwng a dywedwch wrthym pam fod gan eich tîm / timau yr hyn sydd ei angen.

Sylwer: bydd rhaid i bob tîm gael arweinydd tîm sydd yn 16 oed neu’n hŷn. Ymwelwch yma am fwy o Delerau ac Amodau (English).